Palautusehdot

*** TIETOA PERUUTTAMISOIKEUDESTA TAVARATOIMITUKSEN YHTEYDESSÄ ***

Kuluttajille toimitetuilla tilauksilla on 14 päivän peruuttamisoikeus.

Sinulla on kuluttajana oikeus peruuttaa tämä sopimus 14 päivän kuluessa syytä ilmoittamatta.

Peruuttamisoikeuden määräaika alkaa kulua sinä päivänä, jona tilauksen viimeisen toimitetun tavaran ottaa vastaan tilaaja tai hänen nimeämänsä henkilö (muu kuin rahdinkuljettaja).

Peruuttamisoikeuden hyödyntämiseksi sinun on ilmoitettava meille (eibmarkt.com GmbH, Kemmlerstrasse 1, 08527 Plauen, Saksa, info@eibabo.com, puhelin: +49 (0)3741 148 980, faksi: +49 (0)3741 1489 8129) yksiselitteisesti päätöksestäsi peruuttaa sopimus. Ilmoituksen voi tehdä esim. kirjeitse, faksitse tai sähköpostitse. Voit käyttää ilmoituksen tekemiseen oheista peruutusilmoituksen mallipohjaa, mutta sen käyttö ei ole pakollista. 

Peruutusilmoituksen mallipohjan tulostusversio

Peruuttamisoikeuden hyödyntämiseksi sitä koskeva ilmoitus on lähetettävä ennen peruuttamisoikeuden määräajan umpeutumista.

Peruuttamisen seuraukset

Jos peruutat tämän sopimuksen, meidän on palautettava sinulle kaikki sinulta saamamme maksut lähetyskuluja myöten (lukuun ottamatta lisäkuluja, jotka ovat aiheutuneet siitä, että valitsemasi lähetystapa on ollut tarjoamaamme edullisempaa vakiotoimitusta kalliimpi) viipymättä, kuitenkin viimeistään 14 päivän kuluessa siitä päivästä, jona olemme vastaanottaneet tämän sopimuksen peruuttamista koskevan ilmoituksen. Maksut palautetaan käyttäen sitä maksutapaa, jota käytit tilauksen maksamiseen, ellei erikseen muuta sovita. Maksun palauttamisesta ei aiheudu sinulle kustannuksia. Voimme pidättäytyä maksun palauttamisesta, kunnes olet palauttanut hankkimasi tuotteet meille tai olemme saaneet tositteen niiden palauttamisesta (sen mukaan, kumpi ajankohdista on aikaisempi).

Sinun on palautettava ja luovutettava tuotteet meille viipymättä ja viimeistään 14 päivän kuluessa siitä, kun olet ilmoittanut meille tämän sopimuksen peruuttamisesta. Määräajan täyttämiseen riittää, että lähetät tavarat 14 päivän kuluessa. Sinun on maksettava tavaroiden palauttamisesta aiheutuvat välittömät kustannukset. Jos tavara on ominaisuuksiltaan sellainen, ettei sitä voida lähettää tavallisena postilähetyksenä, kyseiset kustannukset ovat 39 euroa. Sinun on hyvitettävä tavaroiden arvon aleneminen ainoastaan, jos se on aiheutunut muusta kuin tavaroiden laadun, ominaisuuksien tai toiminnan tarkistamiseksi välttämättömästä käsittelystä. 

Peruuttamisoikeutta ei ole seuraavan kaltaisten toimitussopimusten yhteydessä:

toimitettavien tavaroiden valmistusprosessi sisältää yksilöllisiä valintoja, kuluttaja vaikuttaa tavaroiden valmistamiseen huomattavasti tai tavarat on ilmiselvästi räätälöity kuluttajan henkilökohtaisiin tarpeisiin

toimitettava tavara pilaantuu nopeasti tai saavuttaa viimeisen käyttöpäivänsä nopeasti

toimitettava tavara on sinetöity hygienia- tai terveyssyistä, eikä se sovellu palautettavaksi, jos sinetti on rikottu toimituksen jälkeen

toimitettava tavara on luonteeltaan sellainen, että se on toimituksen jälkeen sekoitettu erottamattomasti muihin tavaroihin

toimitettava tavara on alkoholijuoma, jonka hinta on määritetty sopimuksen tekohetkellä mutta joka on voitu toimittaa aikaisintaan 30 päivää sopimuksen tekemisen jälkeen ja jonka arvoon vaikuttavat yrityksen vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevat markkinavaihtelut

toimitettava tavara on sinetöidyssä pakkauksessa oleva ääni- tai kuvatallenne tai tietokoneohjelmisto, ja sinetti on rikottu toimituksen jälkeen

toimitettava tavara on sanoma- tai aikakauslehti (lehtien kesto- ja määräaikaistilauksia lukuun ottamatta)

toimitettavien tavaroiden hinta määräytyy yrityksen vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevien finanssimarkkinoiden vaihtelujen mukaan, joita voi esiintyä peruuttamisoikeuden voimassaoloaikana.

***PERUUTTAMISOIKEUTTA TAVARATOIMITUKSEN YHTEYDESSÄ KOSKEVA TEKSTI PÄÄTTYY***

*** TIETOA PALVELUIDEN TOIMITTAMISTA KOSKEVASTA PERUUTTAMISOIKEUDESTA *** 

Sinulla on kuluttajana oikeus peruuttaa tämä sopimus 14 päivän kuluessa syytä ilmoittamatta.

Peruuttamisoikeus on voimassa 14 päivää sopimuksen tekemispäivästä.

Peruuttamisoikeuden hyödyntämiseksi sinun on ilmoitettava meille (eibmarkt.com GmbH, Kemmlerstrasse 1, 08527 Plauen, Saksa, info@eibabo.com, puhelin: +49 (0)3741 148 980, faksi: +49 (0)3741 1489 8129) yksiselitteisesti päätöksestäsi peruuttaa sopimus. Ilmoituksen voi tehdä esim. kirjeitse, faksitse tai sähköpostitse. Voit käyttää ilmoituksen tekemiseen oheista peruutusilmoituksen mallipohjaa, mutta sen käyttö ei ole pakollista.

Peruutusilmoituksen mallipohjan tulostusversio

Peruuttamisoikeuden hyödyntämiseksi sitä koskeva ilmoitus on lähetettävä ennen peruuttamisoikeuden määräajan umpeutumista.

Peruuttamisen seuraukset

Jos peruutat tämän sopimuksen, meidän on palautettava sinulle kaikki sinulta saamamme maksut lähetyskuluja myöten (lukuun ottamatta lisäkuluja, jotka ovat aiheutuneet siitä, että valitsemasi lähetystapa on ollut tarjoamaamme edullisempaa vakiotoimitusta kalliimpi) viipymättä, kuitenkin viimeistään 14 päivän kuluessa siitä päivästä, jona olemme vastaanottaneet tämän sopimuksen peruuttamista koskevan ilmoituksen. Maksut palautetaan käyttäen sitä maksutapaa, jota käytit tilauksen maksamiseen, ellei erikseen muuta sovita. Maksun palauttamisesta ei aiheudu sinulle kustannuksia.

Jos olet valinnut, että palvelujen toimittaminen aloitetaan ennen peruuttamisoikeuden umpeutumista, sinun on suoritettava meille toimitetuista palveluista asianmukainen korvaus, jonka suuruus vastaa toimitettujen palvelujen ajallista kestoa siihen ajankohtaan asti, jolloin ilmoitit meille tätä sopimusta koskevan peruuttamisoikeutesi hyödyntämisestä, ja joka lasketaan palveluksen kohteena olevien palvelujen kokonaislaajuuden perusteella. 

***PERUUTTAMISOIKEUTTA PALVELUIDEN TOIMITTAMISEN YHTEYDESSÄ KOSKEVA TEKSTI PÄÄTTYY***

Katsomasi tuotteet